banner
slider_0

Tư vấn thủ tục thành lập phòng las-xd

Tư vấn thủ tục thành lập phòng las-xd

CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Chúng tôi chuyên cung cấp hồ sơ xin Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng, đại diện giao dịch với cơ quan Nhà nước để đẩy nhanh việc Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng cho khách hàng. Dịch vụ tư vấn thủ tục xin Công nhận phòng thí nghiệm Las-XD chuyên ngành Xây dựng của chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi đến với dịch vụ tư vấn thủ tục xin Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của chúng tôi.

 

HỒ SƠ XIN CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG GỒM:

   - Đơn xin công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (theo mẫu của Phụ lục, TCXDVN 297-2003);

   - Quyết định thành lập phòng thí nghiệm của cơ quan quản lý trực tiếp;

   - Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm;

   - Bản sao chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm và đo lường của cơ quan có thẩm quyền;

   - Bản sao chứng chỉ đào tạo của trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên hay công nhân kỹ thuật thí nghiệm do các cơ quan có chức năng đào tạo cấp;

   - Báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm (theo mẫu của Phụ lục, TCXDVN 297-2003);

   - Bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm (mặt bằng với kích thước phòng, vị trí các thiết bị thí nghiệm, vị trí lưu mẫu…) và điều kiện môi trường làm việc.

   - Hợp đồng mua, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm và đo lường của phòng thí nghiệm; quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các thiết bị được điều chuyển từ các cơ quan khác.

   - Hợp đồng sử dụng lao động đối với cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm được đăng ký trong hồ sơ.

   - Hồ sơ, quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025 : 2017 (Quy trình, Sổ tay chất lượng, Mục tiêu chất lượng, ...).

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

  • NGHỊ ĐỊNH 62/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG VÀ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
  • Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động chuyên ngành thí nghiệm xây dựng 
  • Pháp lệnh đo lường, ngày 06/10/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
  • Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  • Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 1/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
  • Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297 : 2003 'Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận'

 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NATRACO

Hotline: 0917 738 499

Emai: thietbinatraco@gmail.com

 

Về đầu trang