banner
slider_0

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo của đất

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo của đất

Cloud Zoom small image

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo của đất

  • Thông tin sản phẩm

Bộ thí nghiệm xác định giới hạn dẻo của đất

Xuất xứ:  Việt Nam

6 hộp ẩm bằng nhôm kích thước: 35x55mm

Tấm kính nhám

Dao trộn mẫu

Hộp đựng bằng gỗ

Bộ thiết bị thí nghiệm xác định giới hạn dẻo của đất được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4197:2012 dùng để xác định giới hạn dẻo của đất trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng áp dụng cho các loại đất dính chứa phần lớn các hạt có kích thước nhỏ hơn 1mm và có giới hạn dẻo.

 

Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm liên quan
Về đầu trang