banner
slider_0

Kích nén tĩnh cọc 100 tấn, 200 tấn, 300 tấn

Kích nén tĩnh cọc 100 tấn, 200 tấn, 300 tấn

Cloud Zoom small image

Kích nén tĩnh cọc 100 tấn, 200 tấn, 300 tấn

  • Thông tin sản phẩm

Kích nén tĩnh cọc 100 tấn, 200 tấn, 300 tấn

Kích nén tĩnh cọc dùng để xác định sức chịu tải của cọc tại hiện trường, kích nén tĩnh cọc được sản xuất tại Việt nam có loại 100 tấn, 200 tấn và 300 tấn.

Thiết bị kèm theo có đồng hồ chỉ thị áp, bơm tay thủy lực, cáp thủy lực mềm , đồng hồ chuyển vị, đế từ gá đồng hồ chuyển vị

 

Kích nén tĩnh cọc 100 tấn

Kích nén tĩnh cọc 200 tấn

Kích nén tĩnh cọc 300 tấn

 

Giá bán: Liên hệ

 

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm liên quan
Về đầu trang