banner
slider_0

Má kẹp & gối uốn thép

Má kẹp & gối uốn thép

Cloud Zoom small image

Má kẹp & gối uốn thép

  • Thông tin sản phẩm

Má kẹp & gối uốn thép

Cung cấp má kẹp và gối uốn cho máy kéo thép thí nghiệm

Xuất xứ: Việt Nam

Gối uốn thép đường kính D20x100mm

Gối uốn thép đường kính D30x100mm

Gối uốn thép đường kính D40x100mm

Gối uốn thép đường kính D50x100mm

Gối uốn thép đường kính D60x100mm

Gối uốn thép đường kính D70x100mm

Gối uốn thép đường kính D80x100mm

Gối uốn thép đường kính D90x100mm

Gối uốn thép đường kính D100x100mm

Gối uốn thép đường kính D110x100mm

Gối uốn thép đường kính D125x100mm

Gối uốn thép đường kính D140x100mm

 

Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm liên quan
Về đầu trang