banner
slider_0

Phễu xác định độ xốp của cát

Phễu xác định độ xốp của cát

Cloud Zoom small image

Phễu xác định độ xốp của cát

  • Thông tin sản phẩm

Phễu xác định độ xốp của cát

Phễu xác định độ xốp của cát là thiết bị dùng để thử nghiệm xác định khối lượng thể tích của cát do Công ty TNHH thiết bị NATRACO sản xuất dựa theo tiêu chuẩn quốc giá TCVN 340:1986

Xuất xứ: Việt Nam

Phễu hình côn chuẩn: 200 x 30 x 200mm

Cổ phễu có khóa và giá đỡ

Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 340:1986

Khối lượng thể tích xốp của cát là khối lượng một đơn vị thể tích cát ở trạng thái xốp, kể cả các lỗ rỗng giữa các hạt cát. Khối lượng thể tích xốp là đại lượng cần thiết để tính cấp phối bê tông và vữa, để dự tính khối lượng cát cần vận chuyển và chọn phương tiện vận tải, để xác định kho chứa, bãi đổ v.v.. Khối lượng thể tích xốp của cát thay đổi theo mức độ lèn chặt của cát, vì vậy để đánh giá và so sánh, phải thí nghiệm cát theo điều kiện tiêu chuẩn.

Hiện nay phễu xác định độ xốp của cát được sử dụng rất phổ biến trong thử nghiệm đánh giá chất lượng của cốt liệu trong ngành xây dựng, phễu xác định độ xốp của cát có mặt hầu hết tại các phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng Las-xd.

 

Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm liên quan
Sản phẩm liên quan
Về đầu trang